Anlaşma ortağı

AY YILDIZ anlaşma ortağın:

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Georg-Brauchle-Ring 50
80992 München Deutschland
www.telefonica.de

İletişim

Bütün iletişim seçeneklerini bir arada görebileceğin dökümü İletişim altında bulabilirsin.
E-Mail-iletişim: impressum@ayyildiz.de

Avrupa komisyonu, tüketicilerle ilgili sorunların çözümü için, bir Online-Platform sunmaktadır. Bu platformu burada bulabilirsin.

Uyarı: Telefónica Germany, bunun dışında başka tüketici uzlaşma dairelerinin §§ 2, 36 VSBG uyarınca açtığı davalara katılmamaktadır.

Şirket merkezi

München
Amtsgericht München
HRA 70343

Hissedar

Telefónica Germany Management GmbH
Sitz in München
Amtsgericht München

HRB 109061

Telefónica Deutschland Holding AG
Sitz in München
Amtsgericht München

HRB 201055

Geschäftsführung und Vorstand beider Gesellschafter:
Markus Haas (Vorsitzender), Valentina Daiber, Nicole Gerhardt, Andreas Laukenmann, Alfons Lösing, Mallik Rao, Markus Rolle.


Vorsitzender des Aufsichtsrates der Telefónica Deutschland Holding AG: Peter Löscher.


VatID
DE 811 889 638

Denetleme kurumu

Lizenzierende Behörde:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Tulpenfeld 4
53113 Bonn
Telefon: 02 28/14-0

Akdi sorumsuzluk:

Bu internet sayfasında sunulan bilgiler titizlikle kontrol edilmiş olup, belli aralıklarla yenilenmektedir. Buna rağmen bütün bilgilerin her zaman doğru ve yenilenmiş şekilde görüntülendiği konusunda sorumluluk üstlenilemez. Bu özellikle başka internet sayfaları için direkt yada dolaylı olarak sunulan sekmeler için geçerlidir. Bütün bilgiler daha önceden duyurulmadan değiştirilebilir, iptal edilebilir ya da başka bilgiler eklenebilir. Ne yayın, ne de içeriği önceden resmi olarak Telefónica Germany GmbH & Co. OHG tarafından müsade edilmediği sürece, herhangi bir şekilde değiştirilemez, üçüncü şahıslara dağıtılamaz ya da gönderilemez.